รู้ไว้ใช่ว่า…ทำไม GPS Watch ถึงวัดระยะทางเกินกว่าระยะที่เราวิ่งจริงๆ??

รู้ไว้ใช่ว่า…ทำไม GPS Watch ถึงวัดระยะทางเกินกว่าระยะที่เราวิ่งจริงๆ??

งานวิจัยล่าสุดของนักวิจัยในออสเตรียและเนเธอร์แลนด์พบว่า GPS มักจะวัดระยะทางเกินกว่าที่เป็นจริง ทั้งนี้เพราะทุกเทคโนโลยีล้วนมี Error อยู่ครับ ดังนั้นอาจจะมีประโยชน์ที่เราจะรู้ข้อจำกัดของมันไว้ครับ

GPS อาศัยสัญญาณจากดาวเทียมครับ ซึ่งไม่ใช่การเชื่อมต่อกับดาวเทียมตลอดเวลา (Continuous Dialogue) นะครับ แต่เป็นการรับสัญญาณเป็นคราวๆ คล้ายกับการ Check-in บ่อยๆล่ะครับ ดังนั้นยิ่งรับสัญญาณถี่ก็จะยิ่งมีความละเอียด ถ้ารับสัญญาณไม่ถี่พอก็จะนำไปสู่ Error ประเภทแรกที่เรียกว่า ความผิดพลาดจากการประมาณค่า (Interpolation Error) ครับ สมมติเพื่อนๆวิ่งเลี้ยวโค้งเป็นวงกลมกลับมาที่เดิม แต่ GPS รับสัญญาณไม่ถี่พอ GPS ก็จะคิดว่าเพื่อนๆไม่ได้วิ่งไปไหนเพราะตำแหน่งที่ส่งไปเป็นตำแหน่งเดียวกันครับ

แต่ Error ประเภทที่ 2 นี่ละครับตัวดี เพราะเป็น Error ที่ป้องกันยาก เกิดจากปัจจัยภายนอก เรียกว่า Measurement Error  เกิดจากหลายสาเหตุเช่น อิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศ ความชื้น หรือ อาคารสูงบดบังทำให้สัญญาณเคลื่อนที่ช้าลง เหล่านี้ส่งผลให้ GPS วัดระยะเราไกลกว่าที่เป็นจริงล

ดังนั้นยิ่ง GPS ติดต่อกับดาวเทียมบ่อยขึ้นก็ยิ่งเกิด Error แบบที่2 มากขึ้นครับ เนื่องจากอุปกรณ์ GPS ส่วนใหญ่รวมไปถึง GPS Watch ของเราจะรับสัญญาณถี่ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ จึงมีโอกาสที่จะเกิด Error แบบที่ 2 มากขึ้นครับ แล้วก็ทำให้ GPS วัดระยะทางเกินที่วิ่งจริงครับ

เพื่อนๆอย่างพึ่งตกใจนะครับ Error พวกนี้น้อยมากครับ ขอให้เพื่อนๆแค่พึงระวังไว้เท่านั้นเองว่า การวิ่งเลี้ยวไปมา การวิ่งผ่านตึกสูง วิ่งลอดอุโมงค์ การวิ่งในวันที่ฝนตก อาจทำให้ GPS ของเพื่อนๆคลาดเคลื่อนได้ครับ นักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความนี้ก็ยังยืนยันว่า GPS เป็น เทคโนโลยีที่เยี่ยมยอด

เข้าสู่ระบบ

LINE LOGO SVG เข้าสู่ระบบด้วย LINE