อะไรนะ!!…”วิ่ง”ช่วยให้อยากอาหารน้อยลง???

อะไรนะ!!…”วิ่ง”ช่วยให้อยากอาหารน้อยลง???

หลายๆคนรวมทั้งแอดมินคงเคยคิดว่า ยิ่งวิ่ง..ยิ่งหิว..ยิ่งกิน..ยิ่งอ้วน ทำให้ใช้เป็นข้ออ้างไม่ออกกำลังกาย บ้างก็โทษว่า เนี่ยยยย…เพราะออกกำลังกายเลยยิ่งกินเข้าไปใหญ่ ล่าสุดนักวิจัยของ Loughborough University ทำการทดลองวัดแคลอรี่จากการรับประทานอาหารหลังออกกำลังกายและระดับ Hormone ที่ส่งผลต่อความอยากอาหาร (gut-hormones) หลังการออกกำลังกาย พบว่าสวนทางกับความเชื่อของเราล่ะครับ

การทดลอง…ทำการจำกัดปริมาณแคลอรี่โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มครับ กลุ่มหนึ่งใช้วิธีคุมอาหาร อีกกลุ่มให้ออกกำลังกาย เมื่อปล่อยกลุ่มแรกที่ใช้วิธีคุมอาหารให้รับประทานอาหาร พบว่ากลุ่มที่คุมอาหารรับประทานมากกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีออกกำลังถึง 1 ใน 3 ครับ โดยกลุ่มที่ควบคุมอาหารรับประทาน 944 แคลอรี่ เทียบกับกลุ่มที่ออกกำลังกาย รับประทานเพียง 660 แคลอรี่ ครับ

นักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายไม่ได้ทำให้เราหิวมากขึ้นหรือกระตุ้นให้เรารับประทานอาหารมากกว่าปกติเลย(วัดจากระดับ Hormone นะครับ) ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อเราถูกจำกัดอาหาร gut-hormone ที่ส่งผลให้เรา”อยากอาหาร”จะเพิ่มมากขึ้นครับ ทำให้เรายิ่งกินมากขึ้น (เมื่อได้โอกาสกิน 55) ตรงข้ามกับการออกกำลังกายครับ เพราะ หลังการออกกำลังกาย(โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง) gut-hormone ที่ทำให้เรา”ไม่อยากอาหาร”จะออกมามากขึ้นครับ ซึ่งทำให้เพื่อนๆบริโภคอาหารน้อยลง(เมื่อเทียบกับการอดอาหาร)ครับ

Dr. Liz Applegate อาจารย์ประจำ Department of Nutrition แห่ง UC Davis แนะนำวิธีควบคุมความอยากอาหารของเราง่ายๆดังนี้ครับ

ตอนเช้า – เป็นช่วงเวลาที่ควรออกกำลังกายครับ นอกจากจะเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ถูกต้องแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากการออกกำลังกายที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงได้ด้วยครับ ซึ่งช่วยให้เพื่อนๆควบคุมแคลอรี่ในแต่ละวันได้ตามเป้าหมาย (ไม่ใช่แค่เริ่มวันใหม่ ก็ไม่เหลือที่ให้ใส่ในท้องแล้วนะครับ 55)

ตอนกลางวัน – พยายามเดินเร็วๆระหว่างไปรับประทานอาหารกลางวัน ส่วนเพื่อนๆที่เดินไปหยิบอาหารที่ตู้เย็นมาอุ่นทานกลางวันอาจเดินวนๆระหว่างรออาหารอุ่น จะได้ burn แคลอรี่ไปพลางๆได้นะครับ

เข้าสู่ระบบ

LINE LOGO SVG เข้าสู่ระบบด้วย LINE