Sport Bra ใครว่าไม่สำคัญ

Sport Bra ใครว่าไม่สำคัญ

เพื่อนๆทราบไหมครับว่าการที่หน้าอกของคุณผู้หญิงเคลื่อนไหวไปมาจนเกินไปขณะวิ่งหรือออกกำลังกาย นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการวิ่งลดลงแล้วยังอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับ งานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายโดยไม่มี Support ที่ดีบริเวณหน้าอก อาจทำให้หน้าอกคุณผู้หญิงเคลื่อนที่ขึ้นและลงได้ถึง 12 cm

งานวิจัยของ University of Portsmouth พบว่าในขณะวิ่งนอกจากหน้าอกจะเคลื่อนขึ้น-ลงแล้ว ยังเคลื่อนทีด้านข้าง(ซ้าย-ขวา) และ เข้า-ออก ด้วยนะครับ นอกจากนั้นยังพบว่าการที่หน้าอกเคลื่อนไหวมากเกินไปในขณะออกกำลังกายอาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณหน้าอกเกิดการเสียรูปซึ่งนำไปสู่อาการบาดเจ็บบริเวณหน้าอกได้ด้วยล่ะครับ

3 ปัจจัยหลักในการเลือก “Bra”

SPORT MEDICINE AUSTRALIA ได้แนะนำการใช้ Bra ลักษณะต่างๆ แบ่งตามปัจจัย 3 อย่างได้แก่ อายุ ขนาดของ Bra และ ประเภทกีฬาครับ… (ตารางนี้เป็นแค่ Guideline คร่าวๆนะครับ เพื่อนๆควรปรับลักษณะ Bra ให้เหมาะตามแต่ละคนครับ)

“อายุ”เป็นปัจจัยหลักอันแรก เนื่องจากหน้าอกของเรามี Support ธรรมชาติซึ่งก็คือผิวหนังรอบๆหน้าอกอยู่แล้ว แต่ผิวหนังบริเวณนี้ล้วนเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่ออายุของเราเริ่มเยอะขึ้นครับ

“ขนาดของ Bra” เป็นปัจจัยต่อมา เนื่องจาก Bra size ที่ใหญ่ขึ้นหมายความถึงขนาดหน้าอกที่หนักขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความต้องการ Support ที่มากขึ้นด้วยครับ (ทราบไหมครับว่าคุณผู้หญิงที่มีหน้าอกขนาด 16D จะมีน้ำหนักหน้าอกถึงข้างละ 600 กรัมทีเดียว!!!)

สุดท้ายคือ“ประเภทกีฬา”ครับ….เนื่องจากกีฬาต่างชนิดกันทำให้หน้าอกเคลื่อนไหวต่างกัน แน่นอนว่าการวิ่งคงต้องใช้ Support มากกว่าการเดินล่ะครับ 

เข้าสู่ระบบ

LINE LOGO SVG เข้าสู่ระบบด้วย LINE